شرکت فولاد مبارکه در آیینه مطبوعات
تصویر روز
شرح وظایف :
  1. داره جلسات هيات مديره و اجراي مصوبات آن
  2. صدور و ابلاغ براي اعضاء هيات مديره ( نائب رئيس، دبير و معاونين و مسئولين واحدها)
  3. نظارت بر كليه امور معاونتها
  4. اعلام يا ابلاغ مواضع جامعه به مراجع ، مراكز، افكار عمومي و رسانه‌ها در صورت نياز
  5. امضاي اسناد، چكها، سفته‌ها، برات و قراردادهاي تعهد آور
  6. عزل و نصب كادر اداري
  7. برقراري ارتباط با مسئولين دانشگاه و ساير مسئولين بر حسب لزوم
  8. ساير امور محوله بر اساس تصميم هيات مديره
     
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )