شرکت فولاد مبارکه در آیینه مطبوعات
تصویر روز
شرح وظایف :
  1. داره جلسات هيات مديره و اجراي مصوبات آن
  2. صدور و ابلاغ براي اعضاء هيات مديره ( نائب رئيس، دبير و معاونين و مسئولين واحدها)
  3. نظارت بر كليه امور معاونتها
  4. امضاء كليه مكاتبات هيات مديره با مبادي ذيربط
  5. عزل و نصب كادر اداري
  6. ساير امور محوله بر اساس تصميم هيات مديره
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی