شرکت فولاد مبارکه در آیینه مطبوعات
تصویر روز
  • اثرات حوادث كاري بر زندگي فردي و اجتماعي  (2013/9/28)
    اثرات حوادث كاري بر زندگي فردي و اجتماعي در دنياي امروز با پيچيدگي هاي جديد صنعت، خطرات و حوادث جديد و نوظهوري نيز پا به عرصه مي گذارد که انسان را در تنگناي مواجهه با آنها قرار مي دهد. انسان يکي از ارکان اصلي در علل حوادث در کنار محيط و تجهيزات است که بايد ازاين خطرات آگاهي پيدا کرده و آنها را شناسايي نمايد و در جهت حذف، جايگزيني و يا کنترل آن اقدام نمايد. هر چه زمان مي گذرد و دانش بشري و رشد و بلوغ فکري وي بيشتر مي شود به اين مهم توجه بيشتري مي کند که حادثه چه اثراتي را در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي وي مي گذارد. اثراتي همچون تحت تاثير قرار دادن سلامت و بهداشت فردي و بعد ديگر آن اثرات قانوني و دست آخر اقتصادي است... مشاهده ادامه

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی